HUISREGELS / DEURBELEID

Bezoekers dienen minimaal 18 jaar te zijn.
Zij dienen dit, in geval van twijfel, middels legitimatie te kunnen aantonen.
Bezoekers die weigeren hun legitimatie te tonen, worden geweigerd.

Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd.

Onze gasten mogen zich niet agressief of hinderlijk opstellen bij de entree of in de zaak (woord en gedrag).

Het gebruiken of verhandelen van drugs is ten strengste verboden.
Bij geconstateerde handel of gebruik van harddrugs, worden de aangetroffen goederen in beslag genomen,
volgt verwijdering van de betreffende persoon/personen en wordt de toegang ook in het vervolg ontzegd.

Het bij zich dragen van wapens, of voorwerpen die als wapen kunnen dienen, is ten strengste verboden.

Ter bescherming van eigen en andermans veiligheid kun je aan kleding worden gefouilleerd/gedetecteerd.
Indien hieraan door de bezoeker geen medewerking wordt verleend, wordt de toegang ontzegd.

Wanneer het binnen te druk is of verwacht wordt dat veel houders van VIP kaarten/gastenlijst zich aanmelden,
dan wordt voor deze mensen ruimte vrijgehouden. Dit kan als reden voor een weigering worden aangevoerd.

Bezoekers die zich bij het verlaten van de club luidruchtig gedragen dan wel vernielingen aanbrengen, vuilnis achterlaten of wildplassen,
wordt in het vervolg de toegang geweigerd.

We houden ons het recht voor groepen groter dan 4 te weigeren.

Bij specifieke thema-avonden wordt de speciale dresscode middels flyers, pers en onze website bekend gemaakt.